Please note: This website requires Flash and JavaScript to enjoy the full function range.
Please ensure that Flash and JavaScript are activated in your browser options. To download the
current flash plugin version please click here.

Хөдөлгүүр байрлах хэсэгт технологийн шинэ дэвшилтүүд оршино.

Хэмнэлттэй бас хүчтэй: Амарокийн эдийн засагт хэмнэлттэй хөдөлгүүрийн ачаар өдөр тутам тулгарах сорилтуудыг та маш хялбар удирдан зохицуулах болно

 • Технологи

  Технологи

 • Бартаат зам

  Бартаат зам

 • Салон дахь загвар

  Салон дахь загвар

 • Тав тух

  Тав тух

 • Аюулгүй байдал

  Аюулгүй байдал

 • Туслах - системүүд

  Туслах - системүүд

 • Ачааны хэмжээ

  Ачааны хэмжээ

 • Үйлдвэрийн үнэд багтсан нэмэлт тоноглолууд

  Үйлдвэрийн үнэд багтсан нэмэлт тоноглолууд

TDI хөдөлгүүр
TDI хөдөлгүүр
8-араат автомат хурдны хайрцаг
8-араат автомат хурдны хайрцаг
6-араат механик хурдны хайрцаг
6-араат механик хурдны хайрцаг
Асаах/зогсох систем
Асаах/зогсох систем
Сайжруулсан тормозны систем
Сайжруулсан тормозны систем
Хальтиргаа бага дугуйн гадаргуу
Хальтиргаа бага дугуйн гадаргуу
Blue Motion Технологитой Амарок
Blue Motion Технологитой Амарок