Please note: This website requires Flash and JavaScript to enjoy the full function range.
Please ensure that Flash and JavaScript are activated in your browser options. To download the
current flash plugin version please click here.

Төлбөрийн нөхцөл.

ХугацааХүүУрьдчилгаа
6 сар1,9 %30 %
12 cap1,9 % 
24 cap2,0 % 
36 cap2,2 % 

Урьдчилгаа төлбөр: 30%
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл: 1%
Зээлийн хэмжээ: 100,000 ам.доллар хүртэл
Зээлийн хугацаа: 36 сар хүртэл
Барьцаа хөрөнгө: Зээлээр худалдан авч буй автомашин
ЗЭЭЛ ХҮСЭГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
Тодорхойлох боломжтой орлогоороо ББСБ-аас тавьж буй шалгуурыг хангах, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлийн төлбөрөө төлөх боломжтой байх
Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх
Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх
Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 1 жилийн хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх
ББСБ-ын санал болгосон даатгалын компаниар Тээврийн хэрэгсэл болон Жолоочийн хариуцлагын даатгалд даатгуулах боломжтой байх
Урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн байх
ИРГЭН ХАМТРАН ЗЭЭЛДЭГЧ: (бүрдүүлэх бичиг баримт)
Зээл хүссэн өргөдлийн маягт (сүүлийн 6 сарын хугацааны 1% цээж зураг)
Иргэний цахим үнэмлэх (эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)
НДДэвтэр нотариатаар гэрчлүүлсэн (эх хувийн хамт сүүлийн сарууд баталгаажсан байх)
Ажлын газрын тодорхойлолт (сарын цалин болон ажилласан жил, албан тушаал тусгах)
Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол орлого тодорхойлох баримтууд (хар дэвтэр, түрээсийн орлого, дансны хуулга банкнаас авах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, бизнесийн товч танилцуулга гэх мэт)
Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
Бусад банк болон ББСБ-аас авсан төлөгдөөгүй зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга, төлбөр төлсөн баримт
Зээл хүсэгчийн гарын үсгийн баталгаа
Урьдчилгаа 30% төлсөн баримт
АЖ АХУЙ НЭГЖ: (бүрдүүлэх бичиг баримт)
Зээл хүссэн өргөдлийн маягт (сүүлийн 6 сарын хугацааны 1% цээж зураг )
Гүйцэтгэх, Ерөнхий захирлын иргэний цахим үнэмлэх (эх хувиар эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)
ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм (нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)
Эрх бүхий холбогдох этгээдийн зээл авах тухай шийдвэр, зөвшөөрөл (хувь нийлүүлэгч, ТУЗ, гүйцэтгэх эсвэл ерөнхий захирал гэх мэт)
Сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн бодит тайлан, банкаар баталгаажуулсан дансны хуулга
Бизнесийн орлого тодорхойлох баримтууд (хар дэвтэр, түрээсийн орлого, гэрээ, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл гэх мэт)
Гэрээнд гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийн гарын үсгийн баталгаа
Урьдчилгаа 30% төлсөн баримт
Аж ахуй нэгжийн товч танилцуулга
"Таван Богд Финанс ББСБ" ХХК
Чингисийн өргөн чөлөө, Фольксваген төв Утас: 11-345-226, 9400-1090, 9410-0199